O mnie:

Rafał Osajda - absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii – Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik merytoryczny organu administracji publicznej.

Freelancer – doradca, konsultant i szkoleniowiec z ponad 10 letnią praktyką. Doradza firmom i jednostkom administracji publicznej m.in. z zakresu informatyzacji urzędów, ochrony informacji (m.in. tworzenie polityk bezpieczeństwa, instrukcji ZSI i procedur, zgłaszania wniosków do GIODO), dostępu do informacji publicznej (m.in. doradztwo w tworzeniu BIP, zarządzanie stronami jednostek), elektronicznego obiegu dokumentów (EZD, instrukcja kancelaryjna, archiwizacja). Jest autorem łącznie ponad 200: polityk bezpieczeństwa informacji (PBI) i danych osobowych (PBDO) oraz instrukcji zarządzania system informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (IZSI). Jak też autorem licznych instrukcji i procedur związanych z ochroną informacji i danych osobowych i informacji. Pełnił i pełni funkcje administratora bezpieczeństwa informacji w ponad 30 urzędach i firmach (outsourcing). Wdrażał liczne PBI, PBDO i IZSI oraz SZBI. Posiada znajomość norm ISO z rodziny 27000.

W zakresie szkoleń specjalizuje się w tematach związanych z informatyzacją administracji publicznej, podpisu elektronicznego, epodatków, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej. Posiada znajomość zarówno teoretyczną jak i praktyczną przedstawianych przez siebie tematów. Znakomity trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Dzięki swojemu wykształceniu i doświadczeniu posiada dogłębną wiedzę z zakresu prawa i informatyki. Prowadzone przez niego szkolenia są prowadzone w sposób przystępny dla uczestnika, zarówno w temacie dotyczących zagadnień prawniczych jak i informatycznych co stanowi o wyjątkowości prowadzonych przez tego trenera szkoleń. Jest autorem szeregu opracowań i programów szkoleniowych realizowanych przez liczne firmy szkoleniowe.

Autor publikacji związany m.in. z tematem ochrony danych osobowych, informatyzacji urzędów (m.in. ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ePUAP, doręczanie dokumentów drogą elektroniczną – K.p.a. i OP), dostępu do informacji publicznej, podpisu elektronicznego, instrukcji kancelaryjnej. Współpracuje z wydawnictwem „Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wydawnictwem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. oraz z Wydawnictwem Prawniczym „ProLex” z Poznania. Prowadzi również serwis internetowy (www.informatyzacja.org) oraz blog poświęcony sprawom informatyzacji jednostek administracji publicznej www.blog.informatyzacja.org.Współpracuje m.in. z takimi organizacjami i firmami szkoleniowymi jak:

- Pomorsko-Kujawskim Centrum Demokracji Lokalnej - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy,

- Forum Informatyków Samorządowych przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Krakowie,

- Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki - Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach,

- FRDL w Białymstoku,

- FRDL w Zielonej Górze,

- FRDL w Gdańsku,

- FRDL w Opolu,

- FRDL w Lublinie,

- FRDL w Białymstoku,

- FRDL w Kielcach,

- FRDL w Lublinie,

- FRDL w Warszawie,

- Wrocławskim Stowarzyszeniem Wychowawców,

- Lubuskim Ośrodkiem Szkoleniowy w Gorzowie Wielkopolskim,

- Centrum Szkoleniowo - Projektowe "PROFESJA" Beata Januszek,

- Optima - Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr,

 

 


Zobacz mnie na GoldenLine

Informatyzacja Administracji Publicznej

| Rafał Osajda |

 

 

 

 

 

 

 

 
stat4u