O mnie

Rafał Osajda absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii – Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2017 r. ukończył studia podyplomowe z ochrony danych osobowych na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Audytor wewnętrzny SZBI (ISMS) zgodnego z normą ISO 27001. Pracownik merytoryczny organu administracji publicznej.

Freelancer – doradca, konsultant i szkoleniowiec z ponad 15 letnią praktyką. Współwłaściciel UsługiRODO.eu (wcześniej: Usługiabi.pl). Współpracuje w zakresie ochrony danych osobowych z „Konsorcjum ABI Secure” i współpracował w tym zakresie z „RM COMPLIANCE GROUP”. Doradza firmom i jednostkom administracji publicznej m.in. z zakresu informatyzacji urzędów, ochrony informacji (m.in. tworzenie polityk bezpieczeństwa, instrukcji ZSI i procedur), dostępu do informacji publicznej (m.in. doradztwo w tworzeniu BIP, zarządzanie stronami jednostek), elektronicznego obiegu dokumentów (EZD, instrukcja kancelaryjna, archiwizacja). Jest autorem licznych (ponad 350) dokumentacji związanych z ochroną danych osobowych dla różnych jednostek (m.in.: polityk bezpieczeństwa informacji (PBI) i danych osobowych (PBDO) oraz instrukcji zarządzania system informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (IZSI). Jak też autorem licznych instrukcji i procedur związanych z ochroną informacji i danych osobowych i informacji). Wdrożył RODO w kilkunastu podmiotach publicznych jak i prywatnych. Pełnił i pełni funkcje administratora bezpieczeństwa informacji (ABI)/ inspektora ochrony danych (IOD) w ponad 40 urzędach i firmach (outsourcing). Wdrażał liczne PBI, PBDO i IZSI oraz SZBI. Posiada znajomość norm ISO z rodziny 27000.

W zakresie szkoleń specjalizuje się w tematach związanych z informatyzacją administracji publicznej, podpisu elektronicznego, usług uwierzytelniania, epodatków, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej. Posiada znajomość zarówno teoretyczną jak i praktyczną przedstawianych przez siebie tematów. Znakomity trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Dzięki swojemu wykształceniu i doświadczeniu posiada dogłębną wiedzę z zakresu prawa i informatyki. Prowadzone przez niego szkolenia są prowadzone w sposób przystępny dla uczestnika, zarówno w temacie dotyczących zagadnień prawniczych jak i informatycznych co stanowi o wyjątkowości prowadzonych przez tego trenera szkoleń. Jest autorem szeregu opracowań i programów szkoleniowych realizowanych przez liczne firmy szkoleniowe.

Autor publikacji związany m.in. z tematem ochrony danych osobowych, informatyzacji urzędów (m.in. ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ePUAP, doręczanie dokumentów drogą elektroniczną – K.p.a. i OP), dostępu do informacji publicznej, podpisu elektronicznego, instrukcji kancelaryjnej. Współpracuje z wydawnictwem „Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wydawnictwem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. oraz współpracował z Wydawnictwem Prawniczym „ProLex” z Poznania. Prowadzi również serwis internetowy (www.informatyzacja.org) oraz blog poświęcony sprawom informatyzacji jednostek administracji publicznej www.blog.informatyzacja.org.

Współpracuje m.in. z takimi organizacjami i firmami szkoleniowymi jak:

– Akademia Biznesu MDDP,
– Pomorsko-Kujawskim Centrum Demokracji Lokalnej – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy,
– Forum Informatyków Samorządowych przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Krakowie,
– Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki – Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach,
– FRDL w Białymstoku,
– FRDL w Zielonej Górze,
– FRDL w Gdańsku,
– FRDL w Opolu,
– FRDL w Lublinie,
– FRDL w Białymstoku,
– FRDL w Kielcach,
– FRDL w Lublinie,
– FRDL w Warszawie,
– Wrocławskim Stowarzyszeniem Wychowawców,
– Lubuskim Ośrodkiem Szkoleniowy w Gorzowie Wielkopolskim,
– Centrum Szkoleniowo – Projektowe „PROFESJA” Beata Januszek,
– Optima – Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr,